ISO 22000 - Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane

Ukratko

ISO 22000 Sertifikacija upravljanja bezbednošću hrane primenjuje se na sve vrste preduzeća bez obzira na veličinu, a koja su aktivna u čitavom lancu prerade hrane, od farmi, primarnih proizvođača, proizvođača hrane, transportnih organizacija, skladišta, proizvođača opreme, ambalaže, proizvoda za čišćenje, kao i sve aditive za hranu.

Opis

ISO 22000 je standard koji pomaže u kontroli rizika u industriji prerade hrane, kako bi se postigla sigurnost hrane za ljudsku potrošnju.
Ovaj standard za bezbednost hrane razvili su stručnjaci iz prehrambene industrije, kao i specijalizovanih organizacija, u saradnji sa Kodeksom Alimentarijusom, UN (FAO) i Svetske Zdravstvene Organizacije.
Standard ISO 22000 se zasniva na prednostima sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 i Sistema upravljanja rizikom analize i kontrole kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i planova za pružanje bezbedne hrane.

Sertifikovane organizacije se mogu promovisati kao nosioci sertifikata u njihovim promotivnim materjalima i mogu koristiti logo sertifikata URS bez naknade.

Zašto ISO 22000 - Sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću hrane?
  • • pruža sveobuhvatnu i efikasnu kontrolu zdravlja i bezbednosti hrane
  • • minimizira pojavu niskokvalitetne hrane i hrane rizične po zdravlje
  • • povećava bezbednost hrane u čitavom lancu prehrambene industrije
  • • obezbeđuje proveru sigurnosti hrane od strane nezavisne treće strane
  • • povećava poverenje javnosti, industrije i javnog sektora.

Kontaktirajte nas...