Akreditacija za ISO 28000

21-11-18

URS se akreditovao i za stadnard ISO 28000 - Sistemi menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja. 

Postupak akreditacije uspešno je sproveden kod uvaženog Nemačkog akreditacionog tela (DAkkS). 

Na ovaj način dokazali smo kompetentnost za proveravanje gorepomenutog standarda, što za cilj ima širi spektar usluga koje možemo ponuditi našim klijentima u poslovnom svetu koji se sve brže menja.  

Hvala Vam što nam verujete.

Kontaktirajte nas...